ОҢТАЙЛЫ ҚОРЖЫНДЫ ТАҢДАУ МӘСЕЛЕСІНДЕГІ МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚТЫҚ ТӘСІЛ

Debug message for UC-pages.